Medycyna pracy

medycyna_pracyZa co odpowiada medycyna pracy? Oczywiście przede wszystkim za diagnozowanie oraz leczenie najbardziej specyficznych schorzeń zawodowych, medycyna pracy ma na swój sposób zminimalizować ryzyko ich wystąpienia ewentualnie znaleźć najbardziej optymalne w tym aspekcie rozwiązanie. Pewnie, że medycyna pracy to dziedzina z jaką zetknie się nie tylko każdy pracownik ale również pracodawca, przede wszystkim trzeba na nią spoglądać z dużo większej oraz szerszej perspektywy. Większość z nas pod pojęciem medycyna pracy rozumie wyeliminowanie jakichkolwiek przeciwwskazań do pracy w danym zawodzie, jednocześnie przeprowadzenie w tym kierunku wszystkich niezbędnych badań, jednak na ową koncepcję trzeba spojrzeć z dużo większej i szerszej perspektywy. Ilość schorzeń typowo zawodowych cały czas rośnie, dlatego podstawowym oraz najważniejszym zadaniem jeżeli idzie o medycynę pracy jest nie tylko ich wykrywanie, diagnozowanie ale również coś o czym niejednokrotnie większość z nas zapomina a mianowicie ich efektywne i skuteczne eliminowanie.

Comments are closed. Posted by: admin on